Disclaimer

Weltronic B.V. (Kamer van Koophandel: KvK 68443420) verleent u hierbij toegang tot www.weltronic.nl en nodigt u uit de hier aangeboden producten af te nemen. Weltronic behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Weltronic.nl spant zich in om de inhoud van www.ollson.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.weltronic.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.weltronic.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Weltronic nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen welke op de website zijn geplaatst liggen bij Ollson.eu. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Weltronic.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Beelden op de website zijn afkomstig van platform Unsplash en mogen rechtenvrij worden gebruikt zonder daarvoor afkomst of copyright te benoemen (https://unsplash.com/license).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.